Lid worden

Bent u geïnteresseerd in onze vereniging en wilt u lid worden. U vindt hieronder de algemene gegevens en bepalingen aangaande het lidmaatschap. Bij verdere vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Overige informatie:

  • De sportkleding bestaat uit een OVVO/De Kroon-shirt met een witte rok/broek. Kleding wordt verstrekt door de vereniging tegen een bedrag van € 1,50 per maand voor het kledingfonds.
  • Wedstrijden worden alleen gespeeld op zaterdag op het sportpark “Daalse Weide”.
  • Afschrijven uitsluitend met een goede reden voor woensdag 20.00 uur bij de wedstrijdsecretaris.
  • Declaratie van reiskosten bij uitwedstrijden van jeugdleden kunnen via de coach/begeleider doorgegeven aan de penningmeester. Dit is bedoeld voor ouders van jeugdleden (die het niet zo breed hebben) die de verplichting hebben om voor het team te rijden.
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging vier weken voor het einde van het verenigingsjaar middels email naar ledenadministratie@ovvodekroon.nl. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Contributie bedraagt per 1 januari 2018 per maand:

Leeftijdsgrenzen
Senioren€ 25,111 januari van het seizoen 19 jaar of ouder
Midweek team€ 20,241 januari van het seizoen 19 jaar of ouder
Senioren AR€ 7,291 januari van het seizoen 19 jaar of ouder
Senioren Studenten€ 19,651 januari van het seizoen 19 jaar of ouder
A -jeugd€ 18,431 januari van het seizoen 16, 17 of 18 jaar
B-C jeugd€ 14,771 januari van het seizoen 12,13,14,of 15 jaar
D-E-F jeugd€ 12,321 januari van het seizoen 6, 7, 8, 9, 10 of 11 jaar
Kangoeroes€ 2,001 januari van het seizoen nog geen 6 jaar 
Recreanten€ 7,72
G-korfballers€ 7,60
Niet spelende leden € 4,74
Inschrijfgeld€ 0,00

OVVO/De Kroon is ook aangesloten bij de U-pas-regeling.

U-pas bezitters kunnen hierdoor een korting op de contributie krijgen van maximaal € 225,- voor jeugdleden resp. € 100,0 voor Senioren.

Wilt u hiervan gebruik maken neemt u dan contact op met de penningmeester.
Zie ook de website www.u-pas.nl of van de gemeente


Gezinskorting 50% vanaf vierde lid

Tevens willen wij u vragen een mail naar de jeugdcommissie (jc@ovvodekroon.nl) voor de jeugd, dan wel seniorencommissie (sc@ovvodekroon.nl) voor nieuwe senioren te sturen ter bevestiging dat u het aanmeldingsformulier met de pasfoto’s hebt ingeleverd/opgestuurd. Op deze manier kunnen wij het proces in de gaten blijven houden en u op de hoogte houden van de aanmelding bij OVVO/DeKroon.

Inschrijven